CelektRon werkt met Lean planning.

Lean planning is een compleet andere aanpak voor het maken van een planning.

Een bouwproject is een aaneenschakeling van activiteiten die door veel verschillende betrokkenen worden uitgevoerd. Lean planning betekent feitelijk dat een volgende activiteit wordt uitgevoerd wanneer de voorgaande erom vraagt; niet eerder en niet later. Op deze wijze wordt er continu waarde gecreëerd, hoeft er niemand te wachten en ontstaan er geen onnodige voorraden. Bij de traditionele manier van plannen bestaat een sterke scheiding tussen planning en uitvoering. Vaak stelt de hoofdaannemer een planning op en wordt deze ’’opgelegd’’ aan haar onderaannemers. Tijdens de uitvoeringsfase blijken zich altijd onvoorziene zaken aan te dienen en wordt de oorspronkelijke planning nogal eens terzijde geschoven ten gunste van improvisatievermogen met het niet halen van deadlines, faalkosten en irritaties tot gevolg. Wanneer Lean planning wordt toegepast binnen een project, zijn alle partijen vanaf het begin bij de planning betrokken; naast de aannemer en alle geselecteerde onderaannemers en mogelijke belangrijke leveranciers.  Tijdens de gezamenlijke planningsdag wordt de planning samen vastgesteld en worden mogelijke conflicten ondervangen door creatieve oplossingen enerzijds en heldere keiharde afspraken anderzijds. Wanneer alle onduidelijkheden gezamenlijk zijn opgelost, kan vervolgens de planning nog verder gecomprimeerd worden.

Tijdens de bouwfase is er op de bouw dagelijks overleg met de voorlieden. Daarnaast is er een wekelijks overleg met leidinggevenden. Beide hebben als doel het bewaken en continu monitoren en bijsturen.

De voordelen van Lean planning;

  • Er zijn aanzienlijk minder onduidelijkheden tijdens het project
  • Er blijven geen onopgeloste problemen achter
  • Er is grote commitment bij alle betrokkenen
  • De grensvlakken tussen de verschillende activiteiten krijgen veel meer aandacht en afspraken hierover worden vastgelegd.
  • Minder improvisatie, veel beter beheerst proces
  • Hogere kwaliteit
  • Aanzienlijk kortere doorlooptijd en dus eerder oplevering.