CelektRon finalist bij Supply Chain Award 2015Supply Chain Award 2015 finalist

Ketensamenwerking is de overtreffende trap van werken in bouwteamverband. Waar bij een bouwteam het gehele traject van voorbereiding tot oplevering van een project door de opdrachtgever en hoofdaannemer doorlopen worden, gaat dit bij ketensamenwerking nog een stap verder.

Werken met gespecialiseerde aannemers

Wanneer een opdrachtgever een project realiseert door middel van ketensamenwerking worden al in het voortraject, dus bij de plan- en prijsvorming, de vooraf geselecteerde onderaannemers (lees gespecialiseerde aannemers) bij dit projectoverleg betrokken. Deze ”keten” van bedrijven luistert naar de wensen en eisen van de opdrachtgever en adviseren hem met hun veelal jarenlange expertise en knowhow. De keten denkt mee over de best praktische oplossingen en kan zelfs meedenken in kostenbesparingen.

Betere prijs-/kwaliteitverhouding

Bij ketensamenwerking is de doelstelling een project te realiseren in een zo goed mogelijke prijs- en kwaliteitverhouding. De opdrachtgever (ook een onderdeel van de ”keten”) streeft naar de beste kwaliteit tegen de beste prijs en niet tegen de allerlaagste prijs zoals dit bij het traditionele aanbesteden in de bouw gebruikelijk is. Bij het traditionele aanbesteden gaat men voor de laagste prijs en hoopt men de kwaliteit te krijgen die in het bouwkundige bestek is gevraagd. Omdat alle partijen (dus ook de onderaannemers) de laagste prijs neerleggen levert dit doorgaans een lagere kwaliteit en nog wel eens wat discussies op gedurende het bouwproces

Wat zijn de voordelen?

Omdat de ”keten” vanaf het allereerste moment van een project samenwerkt is het onderlinge vertrouwen tussen alle partijen groot. Het vertrouwen in elkaar werpt ook zijn vruchten af in de praktijk. Er wordt gewerkt met respect voor elkaars werk, waardoor een besparing gerealiseerd wordt in tijd en er een hogere kwaliteit behaald wordt. De besparing in tijd zit hem in het feit dat wij in renovaties werken volgens het Lean bouwen.